Thứ ba, 15/3/2022, 15:42
Lượt đọc: 41

Chi bộ Trường THPT Vĩnh Lộc B Năm học: 2021 - 2022

STT

Chức Vụ

Họ Tên

1

Bí thư chi bộ

Thầy. Nguyễn Ngọc Phương

2

Phó bí thư chi bộ

Thầy. Hoàng Công Phú

3

Chi Ủy viên

Cô. Võ Thị Ngọc Châu

4

Đảng viên

Cô. Phạm Thị Hải Yến

5

Đảng viên

Thầy. Nguyễn Văn Tèo

6

Đảng viên

Cô. Vũ Thị Thu Hồng

7

Đảng viên

Thầy. Bùi Quang Đại

8

Đảng viên

Cô. Lê Thị Minh Trang

9

Đảng viên

Cô. Đoàn Thị Thanh Quyên

10

Đảng viên

Thầy. Huỳnh Công Lộc

11

Đảng viên

Cô. Nguyễn Thị Hoa

12

Đảng viên

Thầy. Nguyễn Văn Hiệp

13

Đảng viên

Cô. Ngô Thị Thảo

14

Đảng viên

Thầy. Nguyễn Xuân Dương

15

Đảng viên

Thầy. Hồ Văn Hùng

16

Đảng viên

Thầy. Trịnh Ngọc Thiện

17

Đảng viên

Thầy. Đoàn Quốc Đông

18

Đảng viên

Thầy. Bùi Thanh Phong

19

Đảng viên

Thầy.Trương Xuân Hòa

20  Đảng viên  Cô. Nguyễn Thị Hương
21  Đảng viên  Cô. Nguyễn Thị Minh 
22  Đảng viên  Thầy. Dương Văn Bích
23  Đảng viên   Cô.Võ Thị Mỹ Vân
Tác giả: Quản trị viên

88