Thứ ba, 15/3/2022, 15:34
Lượt đọc: 14

Liên Tổ Lý - Công Nghệ Năm Học: 2021 - 2022

STT

Chức Vụ

Họ Tên

1

Tổ trưởng

Thầy. Nguyễn Văn Tèo

2

Giáo viên

Cô. Lê Thị Thu

3

Giáo viên

Cô. Đào Thị Kiều Thu

4

Giáo viên

Thầy. Bùi Thanh Phong

5

Giáo viên

Cô. Võ Thị Mỹ Vân

6

Giáo viên

Cô. Hoàng Thị Lê

7

Giáo viên

Thầy. Huỳnh Minh Vương

8

Giáo viên

Cô. Lê Thị Thanh Thủy


Tác giả: Quản trị viên

88