Thứ năm, 15/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 553

Thành Tích Trường THPT Vĩnh Lộc B

Năm học: 2014 – 2015

Trường THPT Vĩnh Lộc B được Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố tặng danh hiệu Tập Thể Lao Động Xuất Sắc

Năm học: 2015 – 2016

Trường THPT Vĩnh Lộc B được Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố tặng danh hiệu Tập Thể Lao Động Xuất Sắc

Năm học: 2016 – 2017

Trường THPT Vĩnh Lộc B được Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố tặng danh hiệu Tập Thể Lao Động Tiên Tiến

Năm học: 2017 – 2018

Trường THPT Vĩnh Lộc B được Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố tặng danh hiệu Tập Thể Lao Động Xuất Sắc

Tin cùng chuyên mục

88