Chủ nhật, 5/6/2016, 0:0
Lượt đọc: 242

HÀNH CHÁNH_QUẢN TRỊ

STT

                                    HỌ TÊN

1

TỔ TRƯỞNG_KẾ TOÁN   Trần Thị Hiền

2

HỌC VỤ                               Ngô Thị Hà

3

THỦ QUỶ                            Phạm Ngọc Hồng Đào

4

VĂN THƯ                            Lâm Thị Thanh Thoảng

5

Y TẾ                                     Huỳnh Thị Kiều Diễm

6

VI TÍNH                               Đoàn Thanh Tú

7

BẢO VỆ                               Nguyễn Văn Năm

8

BẢO VỆ                               Mai Thanh Tân

9

BẢO VỆ                               Nguyễn Đình Xượng

10

BẢO VỆ                               Lê Quang Rần

11

PHỤC VỤ                            Lê Thị Lý

12

PHỤC VỤ                            Huỳnh Thị Sen

13

PHỤC VỤ                            Trần Thị Kim Thanh

87