Thứ ba, 15/3/2022, 15:28
Lượt đọc: 18

Tổ Hành Chánh-Quản Trị Năm Học: 2021 - 2022

STT

Chức Vụ

Họ Tên

1

Tổ trưởng_Kế toán

Trần Thị Hiền

2

Học vụ

Ngô Thị Hà

3

Thủ quỹ

Phạm Ngọc Hồng Đào

4

Văn thư

Lâm Thị Thanh Thoảng

5

Vi tính

Đoàn Thanh Tú

6

Y tế

Bùi Anh Duy

7

Bảo vệ

Mai Thanh Tân

8

Bảo vệ

Lê Quang Rần

9

Bảo vệ

Nguyễn Mỹ

10

Bảo vệ

Nguyễn Mạnh

11

Phục vụ

Lê Thị Lý

12

Phục vụ

Huỳnh Thị Sen

13

Phục vụ

Phùng Thị Oanh


Tác giả: Quản trị viên

88