Thứ ba, 15/3/2022, 15:17
Lượt đọc: 14

Tổ Tin Học Năm Học: 2021 - 2022

STT

Chức Vụ

Họ Tên

1

Tổ trưởng

Thầy. Nguyễn Xuân Dương

2

Giáo viên

Cô. Tạ Thị Tình

3

Giáo viên

Cô. La Thị Thắng


Tác giả: Quản trị viên

88