Cập nhật : 7:57 Thứ bảy, 5/3/2022
Lượt đọc: 11

V/v triển khai văn bản điều chỉnh Quy trình kiểm soát dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục

Số/Ký hiệu: 577/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 3/3/2022
Ngày có hiệu lực: 3/3/2022
Người ký: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Văn Hiếu
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 577-ve-trien-khai-vb-dieu-chinh-quy-trinh-xu-ly-f0332022154827_5320228016.pdf
File thứ 2: 625ubsigned332022154827_5320228016.pdf
File thứ 3: 548ubsigned332022154827_5320228016.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86