Thứ tư, 7/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 183

Chi bộ Đảng Trường THPT Vĩnh Lộc B năm học: 2018-2019

STT

Chức Vụ

Họ Tên

1

Bí thư chi bộ

Thầy. Nguyễn Ngọc Phương

2

Phó bí thư chi bộ

Thầy. Hoàng Công Phú

3

Đảng viên

Cô. Võ Thị Ngọc Châu

4

Đảng viên

Cô. Phạm Thị Hải Yến

5

Đảng viên

Thầy. Nguyễn Văn Tèo

6

Đảng viên

Cô. Vũ Thị Thu Hồng

7

Đảng viên

Thầy. Bùi Quang Đại

8

Đảng viên

Cô. Lê Thị Minh Trang

9

Đảng viên

Cô. Đoàn Thị Thanh Quyên

10

Đảng viên

Thầy. Huỳnh Công Lộc

11

Đảng viên

Cô. Nguyễn Thị Hoa

12

Đảng viên

Thầy. Nguyễn Văn Hiệp

13

Đảng viên

Cô. Ngô Thị Thảo


88