Trường THPT Vĩnh Lộc B
Địa chỉ: Đường số 3 Khu Dân Cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM
Điện thoại: Phòng Hành Chánh: 028.54008088 Phòng Giám Thị: 028.54008.321
Email: c3vinhlocb.tphcm@moet.edu.vn

      thptvinhlocb@hcm.edu.vn

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích