Thứ ba, 17/5/2016, 0:0
Lượt đọc: 414

GIỚI THIỆU CHI BỘ TRƯỜNG THPT Vĩnh Lộc B

   Chi bộ trường THPT Vĩnh Lộc B được thành lập theo quyết định số 1335-QĐ/HU-ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Huyện ủy Bình Chánh, trong năm đầu thành lập chỉ có 03 Đảng viên gồm đồng chí Nguyễn Ngọc Phương – Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Đặng Bích Đông –Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Ngọc Mưu. Đây là thành phần nòng cốt trong việc chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng nhà trường trong giai đoạn đầu tiên.

    Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Chi bộ luôn chứng tỏ vai trò tiên phong, thể hiện rõ và  luôn làm tốt vai trò lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường. Đó là, việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước; nâng cao trình độ nghiệp vụ và lí luận chính trị cho đội ngũ giáo viên; xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh trên ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và phát triển Đảng. Việc gắn kết công tác dạy học chuyên môn với nhiệm vụ xây dựng Chi bộ Trong sạch, vững mạnh đã tạo thành nguồn lực để trường THPT Vĩnh Lộc B phát triển.  Chi bộ xác định mỗi Đảng viên phải là tấm gương sáng, là người tiên phong trong mọi công tác và phong trào của trường. Sinh hoạt Chi bộ thường kì được Chi ủy chuẩn bị chu đáo, có lồng ghép nội dung về chuyên môn vào hoạt động chính trị nên mọi công tác của nhà trường đều hoàn thành tốt.

   Công tác phát triển Đảng được Chi bộ đặt ra như một mục tiêu quan trọng để góp phần củng cố và tăng thêm sức mạnh cho Chi bộ. Cùng với sự phấn đấu phát triển chuyên môn cũng như tu dưỡng đạo đức, nâng cao tư tưởng lý luận chính trị.

88