Thứ ba, 4/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 344

DANH SÁCH CHA MẸ HỌC SINH ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC NĂM HỌC: 2016 – 2017

 

STT

HỌ TÊN PHỤ HUYNH

HỌ TÊN HỌC SINH

LỚP

SỐ TIỀN

1

Lê Minh Ba

Lê Quốc Toàn

11B4

500.000 VNĐ

2

Trần Bá Lâm

Trần Bá Tân

11B3

1.000.000 VNĐ

3

Đàm Xuân Viện

Đàm Lê Xuân Huy

11B4

200.000 VNĐ

4

Dương Thị Thu

Vũ Hoàng Việt

10C11

100.000 VNĐ

5

Võ Đức Phong

Võ Thành Phú

12A3

300.000 VNĐ

6

Huỳnh Thị Thu Trang

Huỳnh Ngọc Kim Hân

10C12

200.000 VNĐ

7

Nguyễn Văn Lăng

Nguyễn Anh Đức

10C10

200.000 VNĐ

8

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Quang Tuyến

10C3

500.000 VNĐ

9

Lê Thị Lắm

Nguyễn Văn Tân

12A2

200.000 VNĐ

10

Đặng Thị Liễu

Bùi Hào Quang

11B2

300.000 VNĐ

11

Nguyễn Duy Thương

Nguyễn Anh Minh Thư

12A1

500.000 VNĐ

12

Lê Văn Thông

Lê Thị Phương Uyên

12A4

200.000 VNĐ

 

 

 

 

TC:4.200.000 VNĐ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164