Thứ tư, 18/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 242

VĂN HỌC DÂN GIAN- VÒNG CHUNG KẾT

Năm đầu tổ chức văn học dân gian nhưng được hưởng ứng sôi nổi từ các bạn học sinh đã làm cho buổi hoạt động diễn ra thành công tốt đẹp Biểu tượng cảm xúc smile . chúc mừng các lớp đã xuất sắc đoạt giải...

Một số hình ảnh vòng chung kết:

 

 

88