Thứ ba, 15/3/2022, 15:39
Lượt đọc: 15

Công Đoàn Năm Học: 2021 - 2022

STT

Chức Vụ

Họ Tên

1

Chủ tịch

Thầy. Nguyễn Văn Hiệp

2

Phó chủ tịch

Thầy. Nguyễn Xuân Dương

3

Ủy viên ban chấp hành

(CMUBKT)

Thầy. Lê Hoàng Hải

4

Ủy viên ban chấp hành

Cô. Nguyễn Thị Hương

5

Trưởng ban nữ công

Cô. Lưu Thị MuộiTác giả: Quản trị viên

87